Bionicum
Koagulologia
Immunologia Legionella
Próżniowy system pobierania krwi Próżniowy syst.
pobierania krwi
Cytometria przepływowa nanocząstek Cytometria przepływowa nanocząstek
Life Science Life Science
Perinatologia
Perinatologia
Neonatologia
Mikrobiologia Mikrobiologia
Medycyna regeneracyjna Medycyna regeneracyjna

Himedia

Bionicum oferuje szeroką ofertę podłoży i produktów dla mikrobiologii marki HiMedia. Firma HiMedia jest jednym z wiodących producentów podłoży mikrobiologicznych obecnym od wielu lat m.in. na rynku amerykańskim. Podłoża HiMedia są polecane w czwartym wydaniu "Handbook of Microbiological Media" obok Oxoida i BD.

Zapraszamy do zapoznania się z produktami:

Podłoża sypkie

 • ponad 1500 produktów w ofercie
 • do kontroli jakości zgodne z normami ISO
 • szeroka oferta dla nauki
 • wybór podłoży chromogennych HiCrome
 • podłoża z peptonami roślinnymi HiVeg

Suplementy do podłoży

Peptony pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

HiVeg

Produkty do różnicowania drobnoustrojów

 • dyski różnicujące
 • system do identyfikacji HiDetect
 • zestawy do barwienia
 • indykatory
 • system identyfikacji biochemicznej HiBio-ID

Lekooporność

 • krążki antybiotykowe
 • gotowe zestawy krążków antybiotykowych
 • HiComb MIC
 • Ezy MIC

Media gotowe i specjalnego przeznaczania

 • płytki z membraną DriFilter
 • płytki odciskowe HiTouch Flexi Plater
 • gotowe media w butelkach
 • skosy
 • HiSafe Blood Culture System
 • podłoża na paskach HiDip Slides
 • podłoża transportowe HiCulture Transport Swabs
 • identyfikacja Mycobacterium tuberculosis
 • zestawy UTI Diagnostic
Bionicum Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel. biuro: +48 605 581 300
e-mail: bionicum@bionicum.com.pl