Bionicum
Koagulologia
Immunologia Legionella
Próżniowy system pobierania krwi Próżniowy syst.
pobierania krwi
Cytometria przepływowa nanocząstek Cytometria przepływowa nanocząstek
Life Science Life Science
Perinatologia
Perinatologia
Neonatologia
Mikrobiologia Mikrobiologia
Medycyna regeneracyjna Medycyna regeneracyjna

Scinus

Bioreaktor w innowacyjnej technologii 3D do ekspansji komórek macierzystych - Scinus Cell Expansion System

System skonstruowany do zdecentralizowanego wytwarzania w dużej skali produktów do terapii komórkowych w warunkach GMP.

 • Zamknięty system bioreaktora, z użyciem oprzyrządowania analogicznego jak w transfuzjologii i transplantologii
  • Zredukowane ryzyko kontaminacji
  • Brak konieczności pomieszczeń czystych klas A&B
 • Jednostopniowy proces:
  • Bez pre-pasażowania
  • Objętość ekspansji od 80 mL do 1,3 L
  • Kontrolowane pH, DO i temperatura
  • Pomiar online biomasy
  • Zbiór do 2 miliardów hMSCs
  • System nieinwazyjnego pobierania próbek w trakcie ekspansji
 • Obniżone koszty:
  • Mniej pożywek
  • Mniej pracy operatora
 • Wysoka jakość komórek MSC udowodniona w badaniach
 • W opiniach ekspertów międzynarodowych jest to obecnie jedyny dostępny na rynkach światowych system do wytwarzania w dużej skali komórek macierzystych do terapii klinicznych.

Ulotka do pobrania pdf.

http://scinus.com/

Bioreaktor w innowacyjnej technologii 3D - Scinus Cell Expansion System

Ponadto w ofercie Bionicum znajduje się szeroka gama materiałów zużywalnych, podłoży hodowlanych i testów do hodowli eksperymentalnych i klinicznych.PL BioScience GmbH

Lizat płytkowy ELAREM™ Platform

Opis produktu

Lizat płytkowy jest suplementem wzrostu hodowli komórkowej otrzymany z ludzkich płytek krwi. Lizat zawiera liczne czynniki wzrostu i cytokiny, niezbędne dla wzrostu i proliferacji komórek. Lizat płytkowy może być używany jako zamiennik dla tradycyjnej surowicy bydlęcej uzupełnianej pożywką do hodowli komórkowej.

Zalety dotyczące stosowania lizatu płytkowego PLSolution w aplikacjach badawczych i terapii komórkowej:

 • Zebrany od wielu dawców. Stałe dostawy płytek krwi dawców wpływają na ciągłą dostępność i dobrą cenę.
 • Wystandaryzowany, wysokiej jakości produkt pozwala na zmniejszenie różnic między partiami.
 • Produkt pochodzenia ludzkiego (nie zawiera białek pochodzenia zwierzęcego). Intensywne testy serologiczne zapewniają bezpieczeństwo każdej partii.
 • Produkt bogaty w białka, czynniki wzrostu oraz PDGF-AB.
 • Polepsza proliferację mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w porównaniu z FBS, bez utraty fenotypu.
 • Może być używany do ekspansji innych typów komórek, w tym fibroplastów i adipocytów.
 • Poprawia stabilność genetyczną w hodowlach komórek macierzystych.

Zalecany do

 • Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego (hMSC-BM)
 • Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z pępowiny (hMSC-UC)
 • Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (hMSC-AT)
 • Ludzkich fibroblastów skórnych

Kwalifikowanie i badanie dawców

Lizat otrzymywany jest z krwinek płytkowy od przebadanych zdrowych dawców z certyfikowanych banków krwi. Wszyscy dawcy i kompletne partie są w pełni przetestowane na obecność patogenów zgodnie z 21CFR610.

Producent:
PL BioScience GmbH
Technology Centre Aachen
Dennewartstr. 25-27
D-52068 Aachen

www.pl-bioscience.com

Bionicum Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel. biuro: +48 605 581 300
e-mail: bionicum@bionicum.com.pl